SEKRETESS OCH INTEGRITETS POLICY



Den data som samlas in på denna sida används till att kunna informera eventuella nya och aktuella medlemmar om nyheter rörande pistolskytte eller klubbinfo.


Ingen information eller data förs vidare till 3:e part.


Information och data är enbart avsedd för information på hemsidan.