Historik om Hästveda Pistolskytteklubb!

Hästveda Pistolskytteklubb startade upp 1964 i Vileberga med polischefen Thure Sjöberg som första ordföranden i klubben.

Klubben har under många år haft framgångsrika skyttar som t.ex Nils Lexberg, Sven-Birger Hjelm och Leif Nilsson för att nämna några i början.

Under ett flertal år hade även klubben luftpistolskytte i Hantveksgården i Hästveda för ungdomar mellan 9-25 år, vilket var mycket uppskattat med ca 30 st aktiva ungdomar.

Under senare70 talet hade klubben stora framgångar ute på tävlingsbanorna med bl.a. Lars Drougge, Nils Lexberg, Sven-Birger Hjelm och Göran Svensson i spetsen.

Under 80 och 90 talet hade föreningen fortsatt stora framgångar med ett flertal placeringar individuellt såväl som i lagtävlingar med många förstaplaceringar.

ex: Den 23/3 1980 tog Hästveda Pistolskytteklubb hem den toltala segern i elitserien och laget bestod då av:  Leif Nilsson, Sven-Birger Hjelm, Nils Lexberg, Göran Svensson och Bengt Lindgren.

Under 2000 talet förstas årtionde har klubben inte haft så många aktiva skyttar ute på  externa tävlingar men ändå skördat framgångar i individuella tävlingar såväl som lagtävlingar på Krets- och landsdelsmästerskap.

Själva klubben har nu varit aktiv i 16 år och har haft sina skjutningar i en grusbacke som inte höll kraven, men turligt nog hittades nuvarande plats på Vileberga 2116, som uppläts av lantbrukaren Albert Larsson.

Under många år bedrivs skjutträningar och tävlingar utomhus, men 1976 bestämdes att en skyttepaviljong skulle byggas.

Första bygget gav plats till 16 st skyttar och materialet till bygget kostade ca 6000 kr.

I slutet av 1980 talet gjordes en tillbyggnad av skjutbanan. Den nya anläggningen omfattade 10 elautomatiska tavelställ och skjuthall som kostade ca 50000 kr att färdigställa. Olika bidrag och ett  amorteringslån och mycket ideellt arbete av medlemmarna. 

Nu hade klubben två olika paviljonger så det beslutades att dessa skulla byggas ihop, vilket gjordes med ledning av Mikael Zaar.

Efter 20 år som ordförande ( Thure Sjöberg) för hästveda Pistolskytteklubb får klubben en ny  ordförande genom Leif Nilsson, och genom åren har fler ordföranden valts.

Klubben har hela tiden bedrivits ekonomiskt med ideella insatser såsom städning av toaletter i många år på Hästveda marknad i ledning av Leif Nilsson och senare Bo-Göran Karlsson och genom åren har fler möjligheter att utöka klubbens ekonomi tillkommit.1:a

Ordförande

Thure Sjöberg & Nils......
Klubbstugan på det nya området Vileberga 1976.1:a skyttepaviljongen plats för 16 st skyttar.


Skyttepaviljong nr 2 med 10 st elautomatiska tavelställ.


Sista delen av skjuthallen.

Nu finns totalt 30 st platser att skjuta på.
Hästveda Pistolskytteklubb´s första logga 
År 2023


Hästveda Pistolskytteklubb´s nya logga.
Klubbstuga, skjuthall, förråd och skjuttvall